Vítejte u dvou lasiček...

Rád bych zde prezentoval ukázky svých prací. Zabývám se převážně výrobou prošívaných zbrojí, případně také jejich doplňků.

Převážně užívané materiály jsou len, vlna a samet, ale na přání šiji i z bavlny či jiných materiálů.

STRÁNKY JSOU MOMENTÁLNĚ PŘEDĚLÁVÁNY


Kontakty:

Email: udvoulasicek@seznam.cz
U dvou lasičekU dvou lasiček